Informacje o stronie

Właścicielem wszelkich treści zawartych na tej stronach „agroturystykabiebrza.pl” oraz „losinek.pl”, o ile nie zaznaczo inaczej, jest Zuzanna Mocarska. Nie wyrazamy zgody na kopiowanie tekstów, zdjęć ani żadnych innych teriałów w dowolnej formie bez zgody właściciela.

Informacja na temat zdjęć

Autorem następujących zdjęć są Panowie Grzegorz i Tomasz Kłosowscy:

Wykorzystanie powyższych zdjęć bez zgody autorów będzie stanowić naruszenie Ich praw autorskich. Kontakt do autorów zdjęć: http://klosowscy.pl/

Na stronie zostały również wykorzystane zdjęcia na licencji Creative Commons. Można je znaleźć m.in. w Wikipedii.

Wykonawca strony internetowej

Autorem projektu graficznego, a także wykonawcą strony internetowej jest firma POTACZEK.PL