Bagna Biebrzańskie

W środkowym i dolnym basenie Biebrzy znajdują się rozległe podmokłe łąki, bagna i torfowiska. Ich występowanie spowodowane jest ukształtowaniem terenu (w szczególności zwężeniem doliny pomiędzy basenami), które powoduje, że rzeka co roku wylewa. Jest to największy obszar o charakterze bagiennym w Polsce.

Bagna Biebrzańskie uznawane są za jedną z największych ostoi dzikiej przyrody w Europie, oraz prawdziwe królestwo ptaków. Jest to również największa w Polsce ostoja łosi. Ich populacja została odtworzona po II Wojnie Światowej z kilku osobników, które przetrwały ten okres na terenie rezerwatu Czerwone Bagno.

Rezerwat Czerwone Bagno

Czerwone Bagno jest utworzonym w 1926 roku rezerwatem przyrody o powierzchni ponad 11 tys. ha i znajduje się na terenie gmin Goniądz oraz Rajgród. Rezerwat ten jest oddalony od narzecznych mokradeł i zalewisk, dlatego ma od nich zupełnie inny charakter. Jest to teren w większości porośnięty karłowatym drzewostanem. Występują tu łosie, jelenie i sarny. Żyją tutaj również watahy wilków. Przez Czerwone Bagno prowadzi kilka znakowanych szlaków turystycznych. Znajduje się tam również ścieżka dydaktyczna kończąca się platformą widokową, z której można podziwiać panoramę.