Łosie

Łoś w okolicy Łosinka (fot. Beata Mularska)

Widok snujących się po biebrzańskich bagnach łosi jest czymś naprawdę niezwykłym. Z oceanów traw wyłaniają się ich charakterystyczne sylwetki, poruszając się leniwie i nieśpiesznie, dopóki nie zostaną spłoszone. Populacja łosi w Biebrzańskim Parku Narodowym wynosi około 600 osobników. Można je spotkać nie tylko na bagnach - zimę zwierzęta te spędzają w sosnowych borach.

Łoś to jeden z największych ssaków lądowych Europy. Spotkanie tak dużego i ciężkiego zwięrzęcia z samochodem jest niezwykle groźne dla niego, jak również dla pasażerów pojazdu, dlatego przejeżdżając przez lasy Biebrzańskiego Parku Narodowego JEDŹ ŁOŚTROŻNIE!

data/biebrza/informacje/przyroda/Jedź_Łośtrożnie.png

Kilka ciekawych faktów:

Porusza się powoli i niezgrabnie, zwykle inochodem. Może biec kłusem z prędkością 30 km/h, a na krótkich dystansach 60 km/h. Nigdy nie galopuje. Na mokrym gruncie (bagnie) porusza się hałaśliwie, głośno chlapiąc, ale na suchym lądzie potrafi przemieszczać się bardzo cicho. Jest bardzo zwrotny. Poza okresem godowym rzadko wydaje jakiekolwiek odgłosy.

Źle znosi temperatury powyżej 10 °C i wówczas chętnie chłodzi się w wodzie. Bardzo dobrze i wytrwale pływa i nurkuje. Pokonuje przeszkody wodne od kilkunastu do 20 km. Pod wodą może przebywać do 50 s, a w wodzie spędzać kilka godzin.

Żeruje w dzień i w nocy, ale największą aktywność wykazuje wczesnym rankiem i wieczorem. Przemierza duże odległości w poszukiwaniu pożywienia. Nie przejawia zachowań terytorialnych. Wiosną i latem starsze samce żyją samotnie, zimą grupują się w niewielkie stada. Na okres rozrodu tworzą małe grupy rodzinne. Samice z młodymi łączą się w stada. Osobniki przebywające w grupie, z wyjątkiem więzi pomiędzy matką i młodymi, zachowują dużą niezależność.